Identiteitscommissie

De Identiteitscommissie probeert een brug te slaan tussen de verschillen die er zijn in geloof en godsdienstige vorming. Zij helpt mee de identiteit van de school helder te krijgen. In de Commissie zitten 6 personen: twee ouders van de twee plaatselijke kerken, twee ouders en twee teamleden. Bij de genoemde tweetallen is de één katholiek, de ander protestants. De identiteitsbegeleider biedt ondersteuning aan de IC.