KIO

Stichting Kind in Ontwikkeling 
Bent u op zoek naar een veilige plek waar uw kind zich kan ontwikkelen op eigen tempo en met liefde wordt ontvangen? Dan bent u bij de dagbestedingslocatie van Stichting KIO in Lewedorp op het juiste adres. In basisschool De Leeuwerik hebben wij momenteel 2 groepen waar dagbesteding geboden wordt aan kinderen/jongeren met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking. 

Wij staan voor intensieve zorg in kleine groepen. Dit betekent dat groepen bij ons uit maximaal 4 of 5 kinderen bestaan. Wij zijn van mening dat een kleine groepsgrootte een voorwaarde is om kinderen met een beperking tot ontwikkeling te laten komen. Ons doel is dat kinderen zich veilig en begrepen voelen. 

https://leeuwerik-lewedorp.nl/wp-content/uploads/stichting-kio-300x200.png

Zorg op maat
Uitgangspunt is dat KIO een plek biedt waar kinderen/jongeren kunnen zijn zoals ze zijn, met hun beperkingen maar vooral ook met al hun mogelijkheden! Er is namelijk veel mogelijk , als je maar stimulerende en intensieve begeleiding biedt. 

De dagbestedingsomgeving passen we zoveel mogelijk aan om kinderen datgene te kunnen bieden wat ze nodig hebben. Ook stellen we kleine, haalbare doelen op, zodat we kinderen in kleine stapjes verder kunnen helpen in hun ontwikkeling. Communicatie met de kinderen wordt zoveel mogelijk gestimuleerd, bijvoorbeeld door duidelijke mimiek en korte zinnen, maar ook door het spreken te ondersteunen middels gebaren en pictogrammen. 

Samenwerking
Zorg voor kinderen wordt bij ons met name geboden door verpleegkundigen en pedagogisch medewerkers De complexiteit van zorg maakt dat wij veel samenwerken met een Arts Verstandelijke Gehandicapten, een kinderrevalidatiearts (Revant) en kinderartsen. Tevens werkt er een kinderfysiotherapeut bij ons de locatie om kinderen te behandelen en medewerkers te adviseren in de omgang met de kinderen op fysiek niveau. Logopedie wordt door Stichting Zuidwester uit Goes bij ons op de locatie geboden. 

Nieuwsgierig geworden?
Wij hebben in de loop der jaren veel ervaring opgedaan met diverse syndromen en beperkingen. Kinderen zijn bij ons welkom vanaf 0 jaar! De tijden dat wij op onze locatie dagbesteding bieden is van 8.30-15.30 uur. 

U kunt ons vinden in het gebouw van basisschool de Leeuwerik, Zandkreekstraat 35, Lewedorp.

Neemt u gerust contact met ons op via het volgende telefoonnummer: 0113 - 56 85 22, of via het webformulier dat u kunt vinden op de website www.stichtingkio.nl.