Leerlingenraad

De leerlingenraad op onze school wordt gevormd door vertegenwoordigers van de groepen 5 t/m 8. Per groep  jaarlijks wordt er één leerling democratisch gekozen.  In de leerlingenraad vertegenwoordigt de leerling de meningen en ideeën vanuit zijn groep. 

De leerlingenraad komt minimaal vier keer per jaar samen en denkt mee over beleid en praktische zaken op onze school.

De leerlingenraad van schooljaar 2024-2025 bestaat uit: