Leerlingenraad

De leerlingenraad op onze school wordt gevormd door vertegenwoordigers van de groepen 5 t/m 8. Per groep wordt er één leerling democratisch gekozen. Deze leerling neemt maximaal twee schooljaren zitting in de leerlingenraad. In de leerlingenraad vertegenwoordigt de leerling de meningen en ideeën vanuit zijn groep. 

De leerlingenraad komt minimaal vier keer per jaar samen en denkt mee over beleid en praktische zaken op onze school.

De leerlingenraad van schooljaar 2022-2023 bestaat uit Niek (groep 5), Luuk (groep 6), Imke (groep 7) en Jasmijn (groep 8)