Groepen

Bij de start van schooljaar 2022-2023 gaan er nieuwe kinderen naar onze school. We werken dit jaar daarom met 6 groepen. De midden- en bovenbouw bestaat uit drie groepen. We werken met combinatiegroepen in groep 3/4, groep 4/5, groep 6/7 en groep 7/8 en verder hebben we  2 enkele groepen. De groepsgrootte is afhankelijk van de instroom en de onderwijsbehoefte van kinderen in de groep. We willen kinderen een uitdagend leerstofaanbod geven. De opvang van zorgleerlingen willen we zo veel mogelijk in de groepen realiseren. Dat bereiken we o.m. door goed klassenmanagement. Interactief lesgeven willen we – zeker in de midden- en bovenbouw – sterk neerzetten.

 

Groepen 1

We hebben één groep 1.

Groep 2 

We hebben één groep 2.

Groep 3/4

We hebben één combinatiegroep groep 3/4

Groep 4/5

We hebben één combinatiegroep 4/5

Groep 6/7

We hebben één combinatiegroep 6/7

Groep 7/8

We hebben één combinatiegroep 7/8