Identiteit

Wij zorgen voor elkaar en onze omgeving. Onze leerkrachten besteden iedere dag aandacht aan de sociale veiligheid in de klassen en de school. Alleen als een kind zich veilig voelt komt het tot leren. Binnen onze school is er sprake van een open, informele sfeer waar kinderen, ouders en leerkrachten zich prettig voelen. Door duidelijke regels en afspraken is er rust in de school. Die rust draagt bij aan een gevoel van veiligheid.

Basisschool De Leeuwerik werkt vanuit een christelijke grondslag. Alle kinderen nemen dan ook deel aan de zaken die met onze christelijke identiteit te maken hebben, zoals de dagopening, de schoolvieringen en vieringen van christelijke feesten. We staan daarbij wel open voor alle leerlingen, ongeacht hun godsdienstige of niet-godsdienstige achtergrond. Vanuit solidariteit en respect voor de medemens wordt actief aandacht besteed aan de levensbeschouwelijke ontwikkeling van alle leerlingen, zodat ze naar vermogen om kunnen gaan met hun vrijheden en verantwoordelijkheden in onze multiculturele samenleving.