Ouderparticipatie

De grote betrokkenheid van de ouders is een verrijking voor onze school. Tal van activiteiten zijn niet mogelijk zonder de enthousiaste inzet en hulp van onze ouders, andere familieleden en/of vrijwilligers. Er zijn ouders die incidenteel helpen, bijvoorbeeld bij een excursie of een atelier. Ook zijn er een aantal vaste groepen:

De schoolraad

In de schoolraad  zitten ouders die  meedenken en de school ondersteunen bij de organisatie van alle feesten en vieringen. Ook zorgen zij voor de aankleding van de school in een bepaald thema. Zou je ook graag structureel mee willen helpen bij activiteiten binnen de school? Als je interesse hebt om hieraan mee te doen, stuur dan een mail naar

De luizenouders

Na iedere vakantie plannen zij een luizencontrole, om hoofdluis tegen te gaan. De luizencontrole start om 8:30 en je bent ongeveer twee uur bezig. Dit is meteen gezellig moment om onder het genot van een kopje koffie te praten met de andere ouders. Wil je aansluiten, stuur dan een mail naar juf Lisette (lbuijs@prisma-scholen.nl)