Missie en visie

De school is een veilige plek waar kinderen vanuit een interconfessionele achtergrond onderwijs krijgen, dat recht doet aan de onderwijsbehoefte van de individuele leerling. Ouders en leerkrachten werken hierbij nauw samen. De school draagt naast het onderwijs bij aan de ontwikkeling van kinderen, door zowel binnen als buiten het dorp de samenwerking aan te gaan met verschillende organisaties.

Ieder kind is en blijft ‘uniek’, de individuele resultaten staan in juiste verhouding tot de mogelijkheden die het kind heeft.

Kernwaarden

  • Eigenaarschap leerlingen
  • Goede en veilige sfeer 
  • Interconfessioneel
  • Je mag hier anders zijn
  • Ouderbetrokkenheid