Sociale veiligheid

Sociale veiligheid

KiVa is een preventief, schoolbreed programma gericht op het versterken van de sociale veiligheid en het tegengaan van pesten op basisscholen. KiVa zet in op positieve groepsvorming en stimuleert de sociale vaardigheden en de sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen. Daarmee wordt de sociale

veiligheid en het pedagogisch klimaat op school verbeterd. Binnen KiVa ligt de nadruk op de groep als geheel en dus niet op specifieke individuen. Het motto van KiVa luidt dan ook: ‘Samen maken wij er een fijne school van! KiVa is goedgekeurd door het Nederlands Jeugdinstituut en het meetinstrument van

KiVa, de KiVa-monitor, voldoet aan de eisen die volgen uit de wet sociale veiligheid op school. Bovendien is KiVa het eerste en enige programma voor basisscholen waarvan wetenschappelijk is bewezen dat het werkt!

De werkwijze van KiVa is een schoolbrede aanpak. Dat wil zeggen dat KiVa aanbod heeft voor alle klassen van de basisschool. Verder betekent het dat KiVa interventies op schoolniveau, klassikaal niveau en individueel niveau combineert. Op schoolniveau streeft KiVa bijvoorbeeld naar een cultuur waarin wederzijdse acceptatie, respectvol en positief gedrag de norm is. Op klassikaal niveau biedt

KiVa onder meer ondersteuning voor adequaat klassenmanagement, terwijl op individueel niveau gewerkt wordt aan de sociale vaardigheden en de sociaal-emotionele ontwikkelingen van de leerlingen.Verschillende onderzoeken laten zien dat schoolbrede programma’s het meest effectief zijn om de sociale veiligheid op school te versterken en pesten tegen te gaan.

De 10 thema’s van KiVa op een rij:

Thema 1: Iedereen verdient respect

Thema 2: In de groep

Thema 3: Wat is communicatie?

Thema 4: Plagen, ruzie of pesten?

Thema 5: Verborgen vormen van pesten en cyberpesten

Thema 6: Rollen in de groep

Thema 7: Samen zijn wij een fijne groep

Thema 8: Wij helpen elkaar

Thema 9: Wat kan ik doen?

Thema 10: KiVa-we doen het samen!

Sociale en fysieke veiligheid

Onze school monitort de sociale veiligheidsbeleving van leerlingen. We nemen een vragenlijst af via Van Beekveld en Terpstra Organisatieadviesbureau.

In oktober en mei vullen de leerlingen van de groepen 5 tot en met 8 de monitor van KiVa in. Eens per twee jaar vullen de leerlingen van de groepen 6 tot en met 8 de vragenlijst van Van Beekveld en Terpstra Organisatieadviesbureau in.