Schooltijden

De schooltijden zijn op maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 14.00 uur.