Schooltijden

De schooltijden zijn op maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 14.00 uur.

Groep 1 tot en met 4 heeft enkele middagen en een aantal vrijdagen vrij. Zie onderaan het vakantierooster.