Schoolteam

Team De Leeuwerik Van links naar rechts: Richard Driedijk, Joanke Bosselaar, Kayleigh van Gessel, Cindy Schaier,Dagmar Roose, Rianne Clement, Erna van Maldegem, Giel de Troije,Monica Verweij, Lisette Buijs, Hedi Heidig. Niet op de foto: Petra Looij, Jantine Buijze, Marlies Goedemondt, Mariëlla Slabbekoorn

 

 

Het schoolteam 2021-2022 bestaat uit de volgende personeelsleden:

Giel de Troijedirecteur

Jantine Buijzeintern begeleider en leerkracht plusklas

Dagmar Rooseleerkracht groep 1/2

Rianne Clementleerkracht groep 3

Lisette Buijsleerkracht groep 4/5

Petra Looijambulant leerkracht

Joanke Bosselaarleerkracht groep 4/5

Erna van Maldegemleerkracht groep 1

Richard Driedijkleerkracht groep 6

Cindy Schaierleerkracht groep 7/8

Marlies Goedemondtonderwijsassistent

Oscar de Kooningvakdocent gymnastiek

Hedi Heidigleerkracht groep 7/8

Kayleigh van Gesselonderwijsassistent

Aleksandra Dragahuishoudelijke dienst

Mariëlla Slabbekoornleerkracht groep 2